Steun voor vorming : peterschapsteun voor de opleiding van een kandidaat-overnemer

Korte beschrijving

U wil uw onderneming overdragen? Geniet van steun om een kandidaat-overnemer op te leiden en hem uw kennis over te dragen!

Bestuursniveau

Gewestelijk

Begunstigden

Als u een natuurlijke persoon bent die een economische activiteit uitoefent (zelfstandige) of een rechtspersoon (vennootschap), dan wordt u als een onderneming beschouwd. In dit geval kan u steun aanvragen bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder volgende voorwaarden:

  • u hebt een micro- kleine of middelgrote onderneming ;
  • u bent actief in de toegestane sectoren ;
  • u dient gevestigd te zijn in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (of dit van plan te zijn);
  • u dient te beschikken over mankracht en materiële middelen, specifiek verbonden aan uw onderneming;
  • u dient te voldoen aan de voorwaarden voor de aangevraagde steun.

Opgelet: enkel de administratie is bevoegd om te bepalen of uw onderneming van steun kan genieten.

Voorwaarden

U wenst uw onderneming over te dragen in de beste omstandigheden? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt u een specifieke steun voor peterschap voor: een maandelijkse premie voor het aanwerven en de opleiding van de persoon die de activiteiten van uw onderneming zal verderzetten.

Deze persoon zal opgeleid moeten worden door de bedrijfleider, die ook zijn peter zal zijn. Deze laatste dient minimum 58 jaar oud te zijn, en mag geen familieverwantschap met de kandidaat hebben [1]. Het peterschap moet minstens 6 maanden duren.

[1] De peter mag geen bloedverwant, of aanverwant in de eerste graad, zijn van de kandidaat-overnemer.

Tegemoetkoming

Steun bij peterschap voor de overdracht van de onderneming

Bedrag van de steun

1.000 € / maand. Indien de onderneming daadwerkelijk overgedragen wordt aan de kandidaat binnen 12 maanden na het einde van het peterschap ontvangt u aanvullende steun van 1.000 € / maand voor dezelfde duur als het peterschap.

Minimale duur van de basis steun

6 maanden

Maximale duur van de basis steun

12 maanden

Procedure

Uw dient uw steunaanvraag in te dienen binnen de 30 kalenderdagen, te tellen vanaf de start van het peterschap. De aanvraag omvat:

  • het aanvraagformulier;
  • de type-overeenkomst;
  • een kopie van het contract tussen uw onderneming en de stagiair of de kandidaat-overnemer;
  • een document dat alle steun vermeldt die uw onderneming in de drie voorgaande fiscale periodes heeft ontvangen [1].

[1] Het gaat om de “de minimis” steun die u gedurende het betreffende en de twee voorafgaande belastingsjaren ontving van eender welke subsidiërende overheid. Het “de minimis”-karakter van een steun wordt vermeld op het document dat de steun toekent.

De betalingsmodaliteiten worden vastgelegd in een overeenkomst tussen uw onderneming en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om betaling te bekomen, dient u het bewijs te leveren dat uw kandidaat-overnemer betaald werd.

Bron: www.werk-economie-emploi.irisnet.be

Bevoegd orgaan
Formulier
Documenten
Laatste update: 21.10.2013