Beurs "Duurzaam ondernemerschap" van Village Finance

Korte beschrijving

Village Finance kent beurzen toe voor duurzaam ondernemerschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze niet terugbetaalbare beurzen van 6.200 euro zijn bestemd om de oprichting of de ontwikkeling van bedrijven te ondersteunen die zich engageren voor duurzame ontwikkeling.

DEZE BEURS IS MOMENTEEL NIET MEER BESCHIKBAAR

 

Bestuursniveau

Gewestelijk

Begunstigden

Village Finance komt tussen in de oprichting of vooruitgang/ontwikkeling van ondernemingen in de sector van de duurzame ontwikkeling, namelijk economische projecten met:
- een meerwaarde voor het milieu (projecten die betrekking hebben op milieutechnologie, hernieuwbare energie, ecologisch bouwen, duurzaam toerisme, recycling en de nuttige toepassing van afval, groene mobiliteit, duurzame voeding enz.) en
- een sociale meerwaarde (projecten die zich engageren tot of inspireren op de principes van de sociale economie, de werkgelegenheid versterken of ontwikkelen of de oorzaken van marginalisering bestrijden en de sociale integratie bevorderen).

Voorwaarden

  1. De projecten moeten zich in een prioritaire interventiezone bevinden zoals bepaald in het operationele programma "Doelstelling 2013: samen investeren in stedelijke ontwikkeling!" (meer informatie op de website van Village Finance - zie onderaan de bladzijde).
  2. De beurs moet worden toegekend voor economische activiteiten (natuurlijke personen of rechtspersonen).
  3. De criteria om de sociale meerwaarde en/of de meerwaarde voor het milieu te evalueren moeten vervuld zijn.
  4. Naast de toekenning van de beurs kan een extra krediet worden verkregen van maximaal € 3.500.
  5. De ondernemer moet toegang hebben tot het beheer en over de eventuele noodzakelijke professionele toegang beschikken.
  6. In geval van een oprichting van een bedrijf moet de begunstigde zelfstandige in hoofdberoep worden.

Tegemoetkoming

Village Finance kent niet-terugbetaalbare beurzen toe van 6.200 euro om investeringen vóór de lancering of de ontwikkeling van de activiteit te financieren.

Procedure

Voor details over de aanvraagprocedure kunt u rechtstreeks terecht bij Village Finance:

Pierre Gillet
pierre.gillet@villagefinance.be
info@villagefinance.be
02/543.44.05

Bevoegd orgaan
Nuttige link
Laatste update: 29.09.2014