Korte beschrijving

Elke Nederlandstalige organisatie die actief is op het terrein van de zorg voor personen met een handicap in het Brusselse hoofdstedelijke gewest komt in aanmerking.

Bestuursniveau

Communautair

Begunstigden

Een initiatief kan een subsidie krijgen voor de personeelskosten en/of een subsidie voor de werkingskosten.

Voorwaarden

Waarvoor kan u een subsidie vragen?

  • Startsubsidie (voor een nieuwe werking in afwachting van een erkenning en subsidiëring door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) : maximaal drie opeenvolgende jaren.
  • Overbruggingssubsidie (voor uitbreiding van de werking in afwachting van een erkenning en subsidiëring door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) : maximaal twee opeenvolgende jaren.
  • Aanvullende subsidie (is een aanvulling bij de subsidiëring door andere overheden om specifieke Brusselse problemen aan te pakken) : de duur is niet bepaald.
  • Bijzondere subsidie (dient om een werking te ontwikkelen die beantwoordt aan Brusselse noden maar niet door een andere overheid erkend of gesubsidieerd wordt) : de duur is niet bepaald.
  • Projectsubsidie (voor een project van tijdelijke en bijzondere aard) : maximaal één of twee jaren.

Tegemoetkoming

Een subsidie voor de personeelskosten.

Het kan gaan om een subsidie voor volgende functies :

  • leidinggevende functie : € 35.000 + social profit.
  • staffunctie : € 30.000 + social profit.
  • lijnfunctie : € 25.000 + social profit.
  • dienstfunctie : € 25.000 + social profit.

Een subsidie voor de werkingskosten.

  • In principe gaat het om een subsidie van maximaal € 7.440.

Procedure

Uw vereniging dient uiterlijk tegen 1 januari via een standaarddocument een subsidieaanvraag in. U bezorgt de subsidieaanvraag via e-mail (zie contactinfo).
De laatste pagina van het document ondertekent u en bezorgt u via de post, tenzij deze is voorzien van een ingescande handtekening.

Bevoegd orgaan
Formulier
Nuttige links
Laatste update: 18.10.2013