Energiepremies : hernieuwbare energie

Korte beschrijving

In België produceert de zon per vierkante meter elk jaar het equivalent in energie van 100 liter stookolie. Zonneboilers en zonnepanelen zijn investeringen in de toekomst. Als u hiervoor kiest, is de energie die u verbruikt, na de initiële investering, gratis en stoot u geen CO2 uit in de atmosfeer.

Bestuursniveau

Gewestelijk

Begunstigden

De Energiepremies zijn toegankelijk voor elke natuurlijke of rechtspersoon met een reëel, een huur- of beheersrecht op een vastgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan wie werken/installaties worden gefactureerd:

  • eigenaar, mede-eigenaar of naakte eigenaar,
  • huurder (en vruchtgebruiker),
  • beheerder van vastgoed voor rekening van derden (ACP, OVM, VSH, vastgoedbedrijf, OCMW, SIKB enz.).

Als de aanvrager btw-plichtig is en deze aftrekt, worden de energiepremies berekend op de gefactureerde bedragen exclusief btw.

De aanvrager moet een Belgische bankrekening hebben om een energiepremie te ontvangen.

Voorwaarden

De energiepremies zijn geldig voor werken/installaties waarvan de eindfactuur (het saldo) wordt uitgereikt tussen 1 januari 2014 en 31 december 2014. De aanvragen moeten maximaal 4 maanden na de laatste factuurdatum worden ingediend en ten laatste op 1 april 2015 (post- of maildatum geldt als bewijs). De laatste factuurdatum is de datum vermeld op de laatste factuur met betrekking tot de aankopen of de werken die in aanmerking komen voor de toekenning van de energiepremie.

Tegemoetkoming

Premies D: hernieuwbare energie

Nr.

Beschrijving van de premies

Bedrag

Maximum

Nieuw/Reno

D1

Zonneboiler

€ 2.500 tot 4 m² + € 200/m² vanaf 4 m²

50% van de factuur

N&R

D2

Fotovoltaïsch systeem (voor passieve nieuwbouw of lage-energierenovatie)

€ 0,25/Wp

30% van de factuur

N&R

D3

Windenergie, hydro-elektrische energie, biomassabrandstof, geothermische energie (behalve warmtekrachtkoppeling)

25% van de factuur voor de studies en de levering en plaatsing van het materiaal

/

N&R

Onverenigbaarheden

De Energiepremies zijn niet-cumuleerbaar met de Steunmaatregelen voor de economische groei van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor bedrijven en zelfstandigen.

Procedure

Er zijn twee verschillende procedures van toepassing naargelang van het type premie:

  • de standaardprocedure: de premie wordt aangevraagd nadat de werken zijn uitgevoerd;
  • de procedure met de premiebelofteaanvraag: voor werken waarvan het geraamde bedrag van de gevraagde premie hoger is dan € 30.000 kan de aanvrager, voordat deze zijn uitgevoerd, onder bepaalde voorwaarden een premiebelofte aanvragen. Door de procedure van de premiebelofte te volgen, geeft de aanvrager zichzelf een maximale garantie dat de premie wordt uitbetaald nadat de werken zijn uitgevoerd.

Deze aanvraag is verplicht voor sommige Energiepremies.

Bevoegd orgaan
Documenten
Nuttige link
Laatste update: 21.03.2014

reaction of my cousins ‚??‚??who, however, everything replica watches will buywatchsky.com change Change. The old rules have nothing to replica watches bear up. And other retired and sit when I explain replica watches it to you properly. This replica watches is She Kanna ¬∑ Underhill most dreaded replica watches places Fang: He might really be able to explain their actions replica watches clearly and logically, did not realize how much their anger aroused others - really his replica watches blessing ah. Distress moment passed. They were able to replica watches tolerate Lun Kena this prude, he should try replica watches to tolerate the two men. quirks. God knows, even 070-454 exam during the war he Why did not endure too Yeah. Besides, Victoria Smith is the 070-455 exam kind of people who self-regulate, once she determined how they 070-445 exam should do, no one can change her, not least Leonardo white Know ho.