Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GODB)
Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW)
Steun aan ondernemingen

Contact

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GODB) 
Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW)
Steun aan ondernemingen
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

Algemene investeringen :
+32 2 800 34 37-04
Milieuvriendelijke investeringen og investeringen om zich aan normen aan te passen :
+32 2 800 34 37-41
expa.eco@mbhg.irisnet.be

Export :
+32 2 800 34 37
exporttegemoetkoming@mbhg.irisnet.be

Andere steun :
+32 2 800 34 66
consult.eco@mbhg.irisnet.be

Alle tegemoetkomingen aangeboden door dit organisme

Steun voor vorming : steun voor peterschap voor een stagiair
Aanwervingssteun in het kader van een specifiek project
Erkenning en financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen
Financiële steun voor het behoud van werknemers van 45 jaar en ouder
Financiële tussenkomst voor ondernemingen in oprichting, uitbreiding of omschakeling
Inkomenscompensatievergoeding
Preactiviteitssteun
Steun tijdens werken aan de openbare weg
Steun voor algemene investeringen
Steun voor consultancy: extern advies
Steun voor consultancy: haalbaarheidsstudies
Steun voor de aanwerving van een kandidaat-overnemer
Steun voor een aanpassing aan de normen in niet-milieugebonden aangelegenheden
Steun voor het ter beschikking stellen van installaties of werkmiddelen aan onderwijsinstellingen
Steun voor kinderopvang
Steun voor milieuvriendelijke investeringen : energiebesparingen en productie van energie met behulp van hernieuwbare energiebronnen
Steun voor milieuvriendelijke investeringen : productie van ecologische producten
Steun voor milieuvriendelijke investeringen : stedelijke integratie
Steun voor milieuvriendelijke investeringen : Uw installaties aanpassen om aan de Europese milieunormen te voldoen, ze te overschrijden of om betere milieuprestaties te realiseren indien er geen normen bestaan
Steun voor milieuvriendelijke investeringen: Invoering van duurzame vervoerswijzen en verbetering van de energieprestatie van de productieprocessen
Steun voor vorming
Subsidie bij deelname aan aanbestedingen voor markten buiten de Europese Unie
Subsidie voor de commerciële prospectie van markten die buiten de Europese Unie gelegen zijn
Subsidie voor de opening van vertegenwoordigingskatoren buiten de Europese Unie
Subsidie voor de verwezenlijking van de informatiedragers ter bevordering van de buitenlandse handel

??