Nieuws

05 oktober 2011

Werkweek van 17 tot 21 oktober 2011

Actiris organiseert deze herfst voor het eerst een Werkweek. Actiris wil met dit evenement iedereen die het over tewerkstelling heeft mobiliseren: zij die een job zoeken, de werkgevers die aanwerven, de tewerkstellingsoperatoren die informatie over de Brusselse arbeidsmarkt zoeken.

27 september 2011

Beforbusiness, springplank naar een technologische onderneming

InduTec, de interface van de 4 industriële hogescholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wil met Beforbusiness het ondernemerschap op dynamische wijze stimuleren.

27 september 2011

Hinder door openbare werken: de discussies over schadeloosstelling gaan verder

De ondernemer die hinder ondervindt van openbare werken kan een compenserende schadevergoeding bekomen. Maar deze vergoeding van 70 euro per dag wekt maar weinig belangstelling...

26 augustus 2011

JobYourself in Brussels

JobYourSelf in Brussels is de ondersteunende structuur van de twee Brusselse activiteitencoöperaties, Bruxelles Emergences en DEBUuT..
Zij ondersteunt deze twee Brusselse activiteitencoöperaties in hun missie. Deze bestaat erin om werkzoekenden die willen ondernemen om hun eigen job te creeren te begeleiden binnen een kader dat hun opstart faciliteert.

22 augustus 2011

69 kandidaten voor de projectoproep Voorbeeldgebouwen

In 2011 lanceerde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor de 4e maal, een projectoproep voor de bouw of renovatie van Voorbeeldgebouwen (Batex 4). 69 onder u dienden een dossier in, wat een totale vloeroppervlakte van +/- 218.000 m² vertegenwoordigt.

22 augustus 2011

Oproep tot projecten : verwezenlijking van een strategisch innovatieplan (SIP) te financieren

Teneinde de innovatie binnen jonge technologische ondernemingen te bevorderen, lanceert de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Wetenschappelijk Onderzoek in 2011 een nieuw programma genaamd « Jonge innovatieve ondernemingen ». Deze formule heeft als doel de verwezenlijking van een strategisch innovatieplan (SIP) te financieren volgens een programma dat maximum 3 jaar bestrijkt.

17 augustus 2011

EUROWARDS : De Europese Prijs voor Ondernemers

EUROWARDS is sinds 1991 de enige Europese wedstrijd waarin ondernemers uit 30 landen zich niet alleen met elkaar kunnen meten, maar waarin ze elkaar ook kunnen ontmoeten, en ideeën en ervaringen kunnen uitwisselen om hun activiteiten in Europa verder te ontwikkelen. In 2007 staan een groot aantal veranderingen op het programma die het kwalitatieve en Europese karakter van het initiatief nog meer in de verf moeten zetten. De deelnemers kunnen daarbij rekenen op veel meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en zaken te doen. EUROWARDS is veel Europeser : één enkel Europees selectieniveau, op basis van criteria zoals performantie, leefbaarheid en Europese ontwikkeling, moet de genomineerde ondernemers niet alleen in staat kunnen stellen elkaar te ontmoeten en de confrontatie met elkaar aan te gaan, maar moet hen ook kunnen leren hoe ze met de hulp van experts hun bedrijf het best in de kijker kunnen brengen.

17 augustus 2011

Brusselse regering steunt preventie tegen faillissementen bij jonge ondernemers

De Brusselse regering heeft beslist middelen vrij te maken om ondernemers die net uit de startblokken zijn geschoten een duwtje in de rug te geven. Concreet kende ze een subsidie van 67.155 euro toe aan de vzw "Espace Formation PME".

11 augustus 2011

« Be Fair and Be Sustainable Awards »

Uw bedrijf of organisatie verkoopt fairtrade en/of duurzame producten? Dan maakt u kans om in de prijzen te vallen! Jaarlijks organiseert het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC) de “Be Fair and Be Sustainable Awards”. Deze wedstrijd beloont de beste bestaande of op te richten ondernemingen in de sector van de eerlijke en duurzame handel. Hiermee wil BTC eerlijke en duurzame handel in België en in het Zuiden een duwtje in de rug geven.

08 augustus 2011

2 miljoen voor de digitalisering

Deze steun is gewijd aan Europese onafhankelijke film vertoners die een meerderheid aan Europese films vertonen (waarvan ten minste 30% niet afkomstig is uit eigen land) en die van plan zijn een DCI compatibele digitale projector aan te schaffen.

08 augustus 2011

Onderzoeksprogramma "Samenleving en Toekomst" : Oproep tot voorstellen 2011

De ministerraad heeft de lancering goedgekeurd van een vierde oproep tot voorstellen in het kader van het programma Samenleving en Toekomst.De Eenheid "Individu en Maatschappij" van de Dienst onderzoeksprogramma’s van de POD Wetenschapsbeleid organiseert het programma Samenleving en Toekomst.

04 augustus 2011

Europese MKB-week 2011: van 3 tot 9 oktober

De Europese MKB-week loopt dit jaar van 3 tot en met 9 oktober. Waar draait het om? Laten zien wat voor ondersteuning de EU en nationale, regionale en lokale overheden kunnen geven aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen. Het ondernemerschap promoten zodat meer mensen, vooral jongeren, voor een carrière als ondernemer kiezen. Ondernemers erkenning geven voor hun bijdrage aan Europa's welvaart, werkgelegenheid, innovatie en concurrentievermogen.

04 augustus 2011

Projectoproep 2011-2012 Ondersteuning van maatschappelijk verantwoorde organisaties

Steeds meer organisaties willen maatschappelijke verantwoordelijkheid een plaats geven binnen hun beleid.Wat die maatschappelijke verantwoordelijkheid voor hen concreet kan inhouden en hoe zij hieraan invulling kunnen geven is echter niet altijd even duidelijk of evident.

02 augustus 2011

Innoviris : de activiteiten verslag 2010 in online

De activiteiten verslag 2010 geeft u een duidelijk en beknopt overzicht van de activiteiten in 2010, ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek en de innovatie in ondernemingen en academische instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

01 augustus 2011

Een nieuw steun voor Brusoc

De Brusselse regering beslist om een subsidie van 129.500 EUR aan Brusoc toe te kennen voor de financiering van de oprichting van micro-activiteiten in de Prioritaire Interventiezone (PIZ).

??