Tweede kans voor failliete ondernemers

05 May 2010

In België gingen vorig jaar 9.382 ondernemingen overkop. Hetzij 10,7% meer dan in 2008.
Om een (nieuwe) zaak te starten, is krediet bijna altijd noodzakelijk. Volgens de vroegere wetgeving, kon de financier van de nieuwe zaak echter mee aansprakelijk gesteld worden voor het eerdere faillissement. Daardoor slaagden heel wat ondernemers er niet in om opnieuw een bedrijf op te starten.

Om die ernstige belemmering op de kredietverschaffing weg te werken, werd op 2 maart een wetswijziging goedgekeurd. Voortaan is een faillissement op zich geen grond meer van een aansprakelijkheidsvordering tegen de geldschieter of investeerder die geld stopt in de nieuwe zaak van de gefailleerde. Zo wordt de automatische aansprakelijkheid van de bank en andere kredietverleners opgeheven. Deze wetgeving zou binnenkort in werking moeten treden.

Het financiële deel zal door het Participatiefonds uitgewerkt worden. Het Participatiefonds kreeg dan ook eind 2009 een nieuwe wettelijke opdracht van de federale regering om tweedekansondernemerschap te ondersteunen. Elke gefailleerde ondernemer die opnieuw wil beginnen zal dan ook kunnen aankloppen bij het Partipatiefonds en beroep kunnen doen op een specifiek begeleidingsprogramma. Het Fonds zal met de partnerorganisaties (Tussenstap, BECI, UCM, BEP) een individuele beoordeling maken om de bekwaamheden van de gefailleerde te versterken. Dat plan wordt bij de kredietaanvraag bij het Participatiefonds gevoegd. Indien het Participatiefonds groen licht geeft voor de kredietaanvraag, kan de herstarter kosteloos een traject volgen waarin de managementvaardigheden gericht worden aangescherpt.

Minister Laruelle trok 100.000 euro uit voor het Participatiefonds, voor de financiering en coaching. 


Bron: persmededeling Minister Laruelle

reaction of my cousins ????who, however, everything replica watches will buywatchsky.com change Change. The old rules have nothing to replica watches bear up. And other retired and sit when I explain replica watches it to you properly. This replica watches is She Kanna · Underhill most dreaded replica watches places Fang: He might really be able to explain their actions replica watches clearly and logically, did not realize how much their anger aroused others - really his replica watches blessing ah. Distress moment passed. They were able to replica watches tolerate Lun Kena this prude, he should try replica watches to tolerate the two men. quirks. God knows, even 070-454 exam during the war he Why did not endure too Yeah. Besides, Victoria Smith is the 070-455 exam kind of people who self-regulate, once she determined how they 070-445 exam should do, no one can change her, not least Leonardo white Know ho.