69 kandidaten voor de projectoproep Voorbeeldgebouwen

22 August 2011

Het doel van deze projectoproep is aan te tonen dat het mogelijk is met nieuwe of gerenoveerde constructies zeer goede milieuprestaties te halen. Voor deze Batex 4 zal een budget van 5 miljoen euro worden verdeeld over de meest veelbelovende projecten.

Dit is de verdeling van het aantal ontvangen dossiers per sector (gemengde projecten niet opgesplitst ...) :

  • individuele woningen: 20 dossiers voor een totaal van 3.862 m² ;
  • collectieve huisvesting: 17 dossiers voor een totaal van 35.415 m² ;
  • kantoren, handelszaken en ateliers: 10 dossiers voor een totaal van 138.762 m² ;
  • collectieve uitrustingen (scholen, crèches, rusthuizen …): 21 dossiers voor een totaal van 40.120 m².

De verhouding tussen renovatieprojecten en nieuwe constructies is 50/50.

De winnende projecten zullen worden gekozen voor het einde van het jaar.

Meer informatie over Voorbeeldgebouwen.

reaction of my cousins ????who, however, everything replica watches will buywatchsky.com change Change. The old rules have nothing to replica watches bear up. And other retired and sit when I explain replica watches it to you properly. This replica watches is She Kanna · Underhill most dreaded replica watches places Fang: He might really be able to explain their actions replica watches clearly and logically, did not realize how much their anger aroused others - really his replica watches blessing ah. Distress moment passed. They were able to replica watches tolerate Lun Kena this prude, he should try replica watches to tolerate the two men. quirks. God knows, even 070-454 exam during the war he Why did not endure too Yeah. Besides, Victoria Smith is the 070-455 exam kind of people who self-regulate, once she determined how they 070-445 exam should do, no one can change her, not least Leonardo white Know ho.