Succes? Graag! Maar hoe?

09 November 2011

Zelfs in volle crisis kunt u uw bedrijfsproject doen slagen! En omgekeerd kan uw project totaal de mist in gaan, ook al draait de economie op volle toeren.Wat is dan eigenlijk bepalend voor het succes van uw onderneming?

Crisis of niet, uw onderneming kan toch in de winnende hoek staan! Om daarin te slagen, moet u niet aarzelen om beroep te doen op anderen of u extra te "wapenen" : uw bedrijf dient over een minimum aantal tools en ressources te beschikken om nieuwe klanten te werven, te binden, uw cijfers op te volgen enz... Vaak zijn die zelfs gratis!

U kan ook beter de stroom niet volgen. Integendeel, u moet creatiever zijn en u onderscheiden van alle anderen: in uw service, uw manier van werken, uw commerciële benadering, uw samenwerking ... En goede ideeën hoeft u vaak niet ver te gaan zoeken!

Volgens experts wordt het succes van een product of dienst vandaag bepaald door 8 criteria. Ze hebben het over het model van de '8 P's' (en niet meer, zoals vroeger, over het model van de 4 P's hoewel daar in de vakliteratuur vaak nog naar verwezen wordt). Naast de 4 klassieke P's, hebben we dus nu ook 4 nieuwe P's..

 De 4 klassieke 'P's':

  • Een kwaliteitsvol product: dat spreekt voor zich!
  • Een aangepaste plaats (distributie) zodat de klant snel toegang krijgt tot uw aanbod
  • Publiciteit en promotie gebaseerd op een mix van kanalen, specifiek toegespitst op uw doelgroep.
  • Een vastgelegde verkoopprijs rekening houdend met de financiële variabelen, maar ook en vooral met de psychologische en milieugebonden variabelen.

 En daar komen nog eens 4 nieuwe criteria bij:

  •  Personeel dat over de juiste competenties en de juiste houding beschikt. De kwalificaties van personeelsleden, maar vooral hun 'houding' en hun betrokkenheid zijn essentieel! Dat is een van de eerste elementen die de klant bijblijven.Ook als u uw activiteiten alleen uitvoert, blijft deze houding doorslaggevend. Enkele kleine technieken kunnen al een groot verschil maken. Raak ermee vertrouwd!
  • De juiste perceptie van de voorgestelde producten-diensten. De manier waarop de klanten de producten-diensten zien, moet gecontroleerd, omkaderd en bijgestuurd worden door praktische en duidelijke uitleg die begrijpelijk is voor de klant. Het gebeurt wel vaker dat een klant maar de helft begrijpt van wat u doet, niet ten volle beseft welke toegevoegde waarde u biedt of de 'troeven' van uw product niet zo goed kent als u wel zou willen!
  • Personalisatie: die moet de klant de indruk geven dat het product voor hem op maat gemaakt is, dat hij daar - bijna - als enige van kan genieten.
  • Productieproces: dit moet eenvoudig, snel, zo veel mogelijk gestandaardiseerd en toegespitst zijn op de productie en de dienst na verkoop ... waar de klant vaak om vraagt.

 Kortom, succes is gebaseerd op een aantal details, juiste informatie en enkele essentiële reflexen.

Wil u nog meer praktische adviezen van commerciële, strategische, financiële en logistieke aard ? Aarzel dan niet om deel te nemen aan de GRATIS informatiesessies die georganiseerd worden http://www.succesvol-ondernemen.be/

reaction of my cousins ????who, however, everything replica watches will buywatchsky.com change Change. The old rules have nothing to replica watches bear up. And other retired and sit when I explain replica watches it to you properly. This replica watches is She Kanna · Underhill most dreaded replica watches places Fang: He might really be able to explain their actions replica watches clearly and logically, did not realize how much their anger aroused others - really his replica watches blessing ah. Distress moment passed. They were able to replica watches tolerate Lun Kena this prude, he should try replica watches to tolerate the two men. quirks. God knows, even 070-454 exam during the war he Why did not endure too Yeah. Besides, Victoria Smith is the 070-455 exam kind of people who self-regulate, once she determined how they 070-445 exam should do, no one can change her, not least Leonardo white Know ho.