Beurzen Duurzaam ondernemen en Duwtje in de rug

01 October 2009

Village Finance, een fonds voor lokale ontwikkeling, stelt twee beurzen ter beschikking, "Duurzaam ondernemen" en "Duwtje in de rug". Bedoeling ervan is hulp te bieden aan personen die voor hun ondernemingsproject jammer genoeg niet kunnen rekenen op de steun van de banken maar ook aan iedereen die een nieuwe economische activiteit wenst te ontwikkelen met een duurzaam karakter of opmerkelijke sociale waarde.
 
Beurs "Duwtje in de rug"
 
Indien u uw eigen kleine onderneming wil oprichten maar de banken weigeren uw kredietaanvraag, dan stelt Village Finance u een alternatief krediet voor onder de vorm van een beurs van 6.200 €, die u niet moet terugbetalen. Verschillende criteria moeten vervuld worden om van deze toelage te kunnen genieten. Zo moet u zelfstandige in hoofdberoep zijn, dient u zich in een situatie van bankuitsluiting te bevinden, dient u een bijkomend krediet te kunnen bekomen bij een instelling voor alternatieve kredieten (Brusoc, Participatiefonds en Crédal ) enz.. 

Om een beroep te kunnen doen op deze hulp, neemt u best vooraf contact op met een begeleidingsorganisme dat u zal helpen bij uw eerste stappen. Deze organisatie zal dan uw dossier voorleggen aan Village Finance dat het ten gronde zal analyseren. Enkele dagen later krijgt u een antwoord: een voorakkoord of een weigering. In geval van voorakkoord zal het begeleidingsorganisme uw dossier doorspelen aan de instelling voor alternatief krediet die gekozen werd. Als deze instelling u een krediet toekent, ontvangt u automatisch de toelage. 

Beurs "Duurzaam ondernemen"

Indien u een "groen" project wil opstarten met een meerwaarde voor het milieu of een project in de sociale economie uit de grond wil stampen, dan kan Village Finance u daarbij helpen door een beurs "duurzaam ondernemen" ter beschikking te stellen van 6.200 € die u niet moet terugbetalen. Dit moet u toelaten om uw project beter uit te bouwen en te genieten van een professionele begeleiding van bij de realisatie van uw business plan tot de opstart van uw project.

Ook hier gelden verschillende voorwaarden die vervuld moeten worden. Zo moet het project in de PIZ-zone gesitueerd zijn (Prioritaire Interventie Zone), betrekking hebben op de ontwikkeling van een nieuwe activiteit binnen uw onderneming of de ontwikkeling van een nieuw bedrijf, een economische activiteit op het oog hebben waarvoor u uw beroepsbekwaamheid kunt aantonen en over een diploma bedrijfsbeheer beschikt, een aantoonbare meerwaarde op milieu- en/of maatschappelijk vlak te hebben inzake duurzame ontwikkeling, enz. 

Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Village Finance dat u zal begeleiden bij de verschillende stappen. Eenmaal uw dossier volledig, zal Village Finance het voorleggen aan het selectiecomité dat het zal analyseren. Een tiental dagen later wordt het doorgegeven, samen met het advies van het selectiecomité, aan de kredietinstelling die u gekozen heeft. Indien deze u een krediet van ten minste 3.500 euro toekent, dan is de beurs binnen! 

U kan alle informatie hierover terugvinden in de databank van Ecosubsibru. Deze site bevat een overzicht van alle financiële steunmaatregelen evenals van de bevoegde diensten in het Brussels Gewest die u hierbij kunnen helpen.

Bron: http://www.villagefinance.be/nl/Home

reaction of my cousins ????who, however, everything replica watches will buywatchsky.com change Change. The old rules have nothing to replica watches bear up. And other retired and sit when I explain replica watches it to you properly. This replica watches is She Kanna · Underhill most dreaded replica watches places Fang: He might really be able to explain their actions replica watches clearly and logically, did not realize how much their anger aroused others - really his replica watches blessing ah. Distress moment passed. They were able to replica watches tolerate Lun Kena this prude, he should try replica watches to tolerate the two men. quirks. God knows, even 070-454 exam during the war he Why did not endure too Yeah. Besides, Victoria Smith is the 070-455 exam kind of people who self-regulate, once she determined how they 070-445 exam should do, no one can change her, not least Leonardo white Know ho.