Verlenging van de eenmalige innovatiepremie

08 April 2011

Om de innovatiecultuur in het bedrijfsleven te stimuleren moedigt de Regering de toekenning aan van een innovatiepremie door de werkgever aan zijn creatieve werknemers. Sinds 1 januari 2006 wordt deze premie inderdaad vrijgesteld van belastingen en van sociale zekerheidsbijdragen. De maatregel werd verlengd tot 1st januari 2011.

Voor meer infos click hier.

??