Een nieuwe wind waait door de Dansaertwijk

09 November 2011

De Dansaertwijk in het hartje van Brussel bruist van ondernemersactiviteit. Niet alleen werd er nieuw leven geblazen in het Dansaert-bedrijvencentrum, maar ook nieuwe handelszaken zagen er recentelijk het licht dankzij de tussenkomst van OpenSoon, een project van Atrium.

De bedrijvencentra zijn belangrijke instrumenten in het stimuleren van het ondernemerschap in Brussel. Zij bieden niet enkel een vestigingsplaats voor startende ondernemers, maar ze verlenen hen tevens advies en begeleiding tijdens hun eerste levensjaren.

Het Dansaert bedrijvencentrum kreeg onlangs een nieuwe leiding. Deze wordt voortaan verzekerd door de activiteitencoöperatie Bruxelles Émergences. Een activiteitencoöperatie coacht niet-werkende werkzoekenden naar zelfstandig ondernemerschap. Ze geeft mensen de kans om - mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan- zonder risico hun ondernemingsidee in de markt uit te testen met het oog op de uitbouw van een rendabele zelfstandige activiteit. Ook de tweede activiteitencoöperatie van Brussel, DeBUUT, zal zich vestigen in het Dansaertcentrum.

De complementariteit van de diensten van deze activiteitencoöperaties met deze van het Dansaertcentrum zal ongetwijfeld de startende ondernemers ten goede komen en zal bijdragen aan de verbetering van de bezettingsgraad van het Centrum.

Dat de Dansaertwijk ook bij de handelaars in trek is, blijkt uit de Open Soonaffiches die hier en daar opduiken. OpenSoon is een project van Atrium, het Brussels agentschap voor de heropleving van de handelskernen. Het wil kleine, karaktervolle zaken een kans geven op te starten in bepaalde wijken in Brussel. De kandidaat-ondernemers krijgen advies van een jury, kunnen na goedkeuring huren aan gunstige prijzen en krijgen een deel van hun investeringen terugbetaald. Sinds februari 2010 zijn al 22 ideeën goedgekeurd.

Meer over deze projecten in de Dansaertwijk bij dansaert bedrijvencentrum of  OpenSoon

Over activiteitencoöperaties vindt u meer bij Bruxelles Emergences of  DeBUUT.

??