Een nieuwe wind waait door de Dansaertwijk

09 November 2011

De Dansaertwijk in het hartje van Brussel bruist van ondernemersactiviteit. Niet alleen werd er nieuw leven geblazen in het Dansaert-bedrijvencentrum, maar ook nieuwe handelszaken zagen er recentelijk het licht dankzij de tussenkomst van OpenSoon, een project van Atrium.

De bedrijvencentra zijn belangrijke instrumenten in het stimuleren van het ondernemerschap in Brussel. Zij bieden niet enkel een vestigingsplaats voor startende ondernemers, maar ze verlenen hen tevens advies en begeleiding tijdens hun eerste levensjaren.

Het Dansaert bedrijvencentrum kreeg onlangs een nieuwe leiding. Deze wordt voortaan verzekerd door de activiteitencoöperatie Bruxelles Émergences. Een activiteitencoöperatie coacht niet-werkende werkzoekenden naar zelfstandig ondernemerschap. Ze geeft mensen de kans om - mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan- zonder risico hun ondernemingsidee in de markt uit te testen met het oog op de uitbouw van een rendabele zelfstandige activiteit. Ook de tweede activiteitencoöperatie van Brussel, DeBUUT, zal zich vestigen in het Dansaertcentrum.

De complementariteit van de diensten van deze activiteitencoöperaties met deze van het Dansaertcentrum zal ongetwijfeld de startende ondernemers ten goede komen en zal bijdragen aan de verbetering van de bezettingsgraad van het Centrum.

Dat de Dansaertwijk ook bij de handelaars in trek is, blijkt uit de Open Soonaffiches die hier en daar opduiken. OpenSoon is een project van Atrium, het Brussels agentschap voor de heropleving van de handelskernen. Het wil kleine, karaktervolle zaken een kans geven op te starten in bepaalde wijken in Brussel. De kandidaat-ondernemers krijgen advies van een jury, kunnen na goedkeuring huren aan gunstige prijzen en krijgen een deel van hun investeringen terugbetaald. Sinds februari 2010 zijn al 22 ideeën goedgekeurd.

Meer over deze projecten in de Dansaertwijk bij dansaert bedrijvencentrum of  OpenSoon

Over activiteitencoöperaties vindt u meer bij Bruxelles Emergences of  DeBUUT.

reaction of my cousins ????who, however, everything replica watches will buywatchsky.com change Change. The old rules have nothing to replica watches bear up. And other retired and sit when I explain replica watches it to you properly. This replica watches is She Kanna · Underhill most dreaded replica watches places Fang: He might really be able to explain their actions replica watches clearly and logically, did not realize how much their anger aroused others - really his replica watches blessing ah. Distress moment passed. They were able to replica watches tolerate Lun Kena this prude, he should try replica watches to tolerate the two men. quirks. God knows, even 070-454 exam during the war he Why did not endure too Yeah. Besides, Victoria Smith is the 070-455 exam kind of people who self-regulate, once she determined how they 070-445 exam should do, no one can change her, not least Leonardo white Know ho.